Banner Denné menu Modernizácia a dostavba hotela STOFING

Bližšie informácie o projekte

Miesto realizácie projektu:
Názov a sídlo prijímateľa:
Začiatok realizácie:
Koniec realizácie:
Hlohovec, Koperníkova 49/2441
Stofing, spol. s r.o, Koperníkova 49/2441
6/2009
5/2011

 

Opis projektu:

1. Ciele projektu
Cieľom projektu je zvýšenie úrovne turistických služieb v meste a okolí - vyplnenie existujúcej medzery na trhu v službách pre turistiku, relax a kultúrno-spoločenské projekty pre domácu a zahraničnú klientelu a taktiež o zabezpečenie kvalitného ubytovania a služieb pre obchodných cestujúcich a pracovníkov slovenských aj zahraničných firiem, ktoré začínajú podnikať alebo už podnikajú v regióne Hlohovecka. Považujeme za potrebné zvýšiť úroveň služieb na európsky štandard a tým zabezpečiť konkurencieschopnosť nášho regiónu v európskom prostredí.

Špecifický cieľ projektu zahŕňa vybudovanie nových ubytovacích kapacít, zvýšenie úrovne rekreačno-relaxačných služieb, rozšírenie priestorov pre semináre a spoločenské akcie s komplexnými službami pre obyvateľov aj organizácie.

2. Účelnosť navrhovaného projektu
2.1 Krátky popis existujúcej situácie
Trnavský samosprávny kraj sa v poslednom období stáva mestom obchodu, businessu a množstva zahraničných firiem a závodov (PSA Peugeot-Citroen, Sony, Samsung a veľké množstvo subdodávateľských firiem).
Ubytovacie, stravovacie a rôzne doplnkové služby v mestskom prostredí budú v budúcnosti ovplyvňované najmä rastom kúpnej sily obyvateľstva v regióne a schopnosťou míňať finančné prostriedky na služby voľného času. Potenciál pre rast trhu je hlavne v oblasti firemnej a business klientely zameranej predovšetkým na využívanie ubytovacích, stravovacích a relaxačných služieb. V zahraničí je už tento trh rozvinutý, je len potrebné sa na ňom presadiť. Na domácom trhu sa dá očakávať rovnaký vývoj ako vo vyspelých krajinách západnej Európy. Schopnosť využiť potenciál trhu bude v budúcnosti ovplyvňovaná hlavne ponukou kvalitných služieb a kvalitným marketingom.
Ďalším výrazným faktorom ovplyvňujúcim cestovný ruch v trnavskom samosprávnom kraji je Malokarpatská vinná cesta.
Malokarpatská vínna cesta v sebe spája niekoľko fenoménov - víno, krajinu, históriu a gastronómiu oblasti rozloženej medzi Bratislavou a Trnavou ako veľkými centrami juhozápadného Slovenska. Malokarpatská vínna cesta každoročne organizuje rôzne podujatia, ktoré začínajú v júli a končia v novembri. Medzi takéto podujatia sú zaradené aj dni otvorených pivníc v novembri, ktoré sú prvou oslavou výsledkov práce vinohradníkov a vinárov - nového vína. V tomto období sa otvoria vínne pivnice a prevádzky vinárov pre všetkých, ktorí chcú putovať malokarpatskou krajinou a poznávať ju ako fenomén chute i krásy prírody a kultúry. Malokarpatská vínna cesta pritiahne každoročne veľké množstvo vyznávačov dobrého vína a turistov zo Slovenska a zahraničia.
Vzhľadom na vyššie uvedenú situáciu a reálny stav ubytovacích kapacít v tomto kraji možno konštatovať, že región, v rámci ktorého bude projekt realizovaný trpí v súčasnosti nedostatkom vhodných ubytovacích kapacít spojených s poskytovaním komplexných služieb, ktoré sú v dnešnej dobe absolútnym štandardom pre ubytovacie zariadenia aj nižších kategórií v Európe. Taktiež chýbajú priestory pre realizáciu seminárov a spoločenských stretnutí s vhodnými doplnkovými službami a relaxačné centrá pre domácich aj zahraničných hostí, organizácie a firmy.
Naša spoločnosť cíti nedostatok týchto služieb ako reálnu prekážku v rozvoji cestovného ruchu v danom regióne. Skúsenosťami zistený veľký záujem o tento región je obmedzovaný nedostatkom možností ponúkaného kvalitného ubytovania a s tým súvisiacich poskytovaných služieb.

2.2 Predpokladaná situácia v budúcnosti
Po ukončení dostavby hotela bude nová časť uvedená do prevádzky a začlenená k existujúcemu komplexu. Hotelová klientela bude mať k dispozícii nové priestory a zmodernizované zariadenia, spoločenské priestory budú k dispozícii organizáciám a firmám na realizáciu seminárov a firemných podujatí, taktiež s možnosťou využitia relaxačných služieb. Spoločenské a relaxačné priestory hotela budú môcť využiť i obyvatelia mesta a blízkeho okolia. Hotel tak ponúkne širokú paletu kvalitných ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb, ktoré prispejú k plnej spokojnosti domácich aj zahraničných návštevníkov. Taktiež bude zrealizovaná reklamná kampaň na zviditeľnenie hotela a informovanosti o rozšírení poskytovaných služieb. Reklamné aktivity hotela sú už dnes zamerané na získanie klientely nielen zo Slovenska, ale aj z Maďarska, Rakúska, Čiech, Nemecka, atď. Tieto aktivity budeme aj naďalej rozširovať a zintenzívňovať.

2.3 Ďalšie využitie výstupov a výsledkov projektu
Po zrealizovaní nášho projektového zámeru vidíme reálny nárast záujmu o región a zvýšenú spokojnosť aj domácej klientely, pre ktorú budú tieto služby taktiež dostupné a prispejú i k zvýšeniu zamestnanosti v tejto oblasti. Zvýši sa návštevnosť mesta Hlohovec a jeho okolia, a taktiež stúpne kredit regiónu v oblasti turizmu a rekreačného vyžitia nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí. Zvýšená návštevnosť mesta a okolia umožní drobným podnikateľom prezentovať a realizovať svoje služby. Vzrastie ich záujem o zlepšenie vybavenosti svojich zariadení pre potreby domácich i zahraničných hostí a skvalitnenie služieb v turisticky zaujímavých a navštevovaných miestach. Skvalitnenie a rozšírenie služieb v rámci turistického ruchu spadá taktiež do strategických plánov kraja a regiónu.

Projekt prostredníctvom zvýšenia kvality a ponuky ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb zabezpečí uspokojenie potrieb domácich a zahraničných návštevníkov, a tak prispeje k zvýšeniu úrovne mestského a kultúrneho cestovného ruchu v meste Hlohovec a zároveň bude propagovať jeho bohatý kultúrno-historický potenciál pre rozvoj cestovného ruchu. Touto činnosťou sa prispeje k ďalším multiplikačným a synergickým efektom:

 • budúci zamestnanci hotela***
 • užívatelia vytvorených služieb:
  • firemná a obchodná klientela
  • zahraniční návštevníci mesta, regiónu a Malokarpatskej vínnej cesty
  • návštevníci a turisti Malokarpatskej vínnej cesty
  • miestni a regionálni obyvatelia
 • mesto Hlohovec - zvýši sa príjem mesta z miestnych daní, investícia do projektu pritiahne ďalších návštevníkov do mesta a regiónu
 • cestovné kancelárie a agentúry ako partneri pre nepriamy predaj služieb
 • stavebné spoločnosti podieľajúce sa na modernizácii a dostavbe objektu na hotel***
 • dodávatelia

3. Výška poskytnutého príspevku
Poskytnutý príspevok je vo výške 194683,83 €.

Rezervácia

VÍKENDOVÁ AKCIA:
Dvojlôžková izba/ 2 osoby - 49€

Piatok-Sobota

Akcia platí do 30.6.2017
(vzťahuje sa len na dvojlôžkové izby)

Virtuálna prehliadka